Fondo cabecera Concello de Taboada

P.I.C.

PUNTO DE INFORMACIÓN CATASTRAL

Os Puntos de Información Catastral son oficinas autorizadas pola Dirección General del Catastro en distintas Organizacións Públicas e Institucionais, fundamentalmente en Concellos, onde os cidadáns poden acceder á información catastral. Actualmente foron autorizados preto de 3.000 Puntos de Información Catastral, entre eles o Concellode Taboada.

Servizos que prestan os Puntos de Información Catastral

- A calquiera ciudadán:
¿ Consulta e certificación de datos catastrais non protexidos

- Aos titulares catastrais ou aos seus representantes debidamente autorizados:
¿ Certificación da circunstancia de non figurar como titular catastral.
¿ Consulta e certificación de datos catastrais protexidos (nome, apelidos, razón social, NIF, domicilio e valor catastral) e non protexidos relativos aos inmobles da súa titularidade.

Enlaces Adicionales

Información sobre el documento

Escudo del    Concello de Taboada
Concello de Taboada
Plaza General Muinelo N°1 – 27550 Taboada - Lugo (Galicia)
Teléfono: 982 465 301
E-mail: concello.taboada@eidolocal.es